748.459 (ex LDH 45.004) "Faur"

Československý průmysl v 70. a na počátku 80. let vyráběl pro vlečky jen lokomotivy řady T 448.0 (dnešní řady 740) o výkonu 883 kW. Pro menší vlečkové provozy (např. cukrovary) byly takovéto lokomotivy zbytečně výkonné a tak bylo přistoupeno k dovozu lokomotiv z Rumunska. Tamější lokomotivka 23. August v Bukurešti tehdy vyráběla širokou škálu motorových lokomotiv o různých výkonech: LDH 18 (132 kW), LDH 25 (184 kW), LDH 45 (331 kW), LDH 70 (515 kW) a LDH 125 (920 kW). Na československé vlečky byly nejvíce dováženy typy LDH 45 a LDH 70, které se navzájem lišily pouze v použitých motorech (šestiválcový u LDH 45 a dvanáctiválcový u LDH 70), jinak byly navzájem velmi unifikované. Celkem bylo na vlečky dodáno asi 58 lokomotiv obou typů.

Technický popis

Lokomotivy LDH 45 jsou kapotové konstrukce se střední vyvýšenou kabinou strojvedoucího. Kabina má diagonálně řešené vstupní dveře a ovládací pulty. Pod přední kapotou se nachází naftový přeplňovaný řadový šestiválec MB 836 Bp o vrtání 175 mm a zdvihu 205 mm. Z motoru je kroutící moment přenášen pomocí krátkého kardanového hřídele do dvoustupňové hydrodynamické převodovky TH 1, která je přímo spojena s mechanickou reverzační a redukční převodovkou. Od ní je kroutící moment dále přenášen kloubovými hřídeli do nápravových převodovek vnitřních dvojkolí, z nichž je dále přenášen kloubovými hřídeli k nápravovým převodovkám vnějších dvojkolí.

Pod přední kapotou se dále nachází chladící blok s hydrostaticky poháněným ventilátorem chlazení a klínovými řemeny poháněný kompresor s alternátorem. Na střeše kapoty u stěny kabiny strojvedoucího se nalézá rozměrný tlumič výfuku. Kabina strojvedoucího je situována nad hydrodynamickou převodovkou. Pod zadní kapotou je umístěna naftová nádrž, hlavní vzduchojem a zařízení pneumatické brzdy. Pojezd tvoří dva dvounápravové podvozky o rozvoru 2 500 mm s dvojkolími vedenými kyvnými rameny. Otočné čepy podvozků jsou od sebe vzdáleny 5 640 mm. Lokomotivy projedou obloukem o nejmenším poloměru 50 metrů.

Provoz

Lokomotivy LDH 45 pro československý průmysl byly vyráběny v letech 1973 - 1986 a odebírány byly zejména cukrovary, dřevařským a chemickým průmyslem. Lokomotivy byly v provozu označovány typovým označením a pořadovým číslem. Roku 1995 obrdžely LDH 45 řadové označení 748 s inventárními čísly počínající číslem 451. Provozovatelé se potýkali hlavně s problematickým zajišťováním náhradních dílů a komplikovaným zajištěním údržby pro československo poměrně atypických lokomotiv. Proto docházelo k vyřazování lokomotiv již po deseti letech služby.

Lokomotiva 748.459 původního čísla LDH 45.004 byla vyrobena roku 1974 pod výrobním číslem 22133 a dodána na vlečku cukrovaru Kopidlno. Zde byla provozována až do roku 2001, kdy byla odstavena. Mezi lety 1986 a 1992 byla zapůjčena na vlečku Agrostroje Jičín a vlečku cukrovaru Bašnice.

Technické údaje

Výrobce:23. August BukurešťPřenos výkonu:hydrodynamický
Uspořádání dvojkolí:B´ B´ Spalovací motor:MB 836
Max. rychlost:30/60 km/h Jmenovitý výkon motoru:331 kW
Hmotnost na nápravu:11,25 tMax. tažná síla:132 kN (pro režim "posun")
Hmotnost ve službě:45 t Délka přes nárazníky:11 460 mm

Prameny:

Kol. autorů: Atlas Vozidel ŽM (2. díl Motorové lokomotivy), Zlín, 2002
Kol. autor: Malý atlas lokomotiv 2002, Praha, 2002


Galerie


Železnice - úvodní stránka

Homepage

TOPlist